banner
Print This Page
Untitled Document

Wat is Horizon 2020 ?

Het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van € 70 miljard. Horizon 2020 maakt deel uit van het streven om nieuwe groei en werkgelegenheid in Europa te creëren. Horizon 2020 heeft belangrijke stappen om de procedures te vereenvoudigen door gebruik te maken van dezelfde regels die voor iedereen van toepassing zijn. Het omvat alle onderzoek en innovatie die in het verleden onder het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (Framework Programmes for Research and Technical Development), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (European Institute of Innovation and Technology - EIT) gefinancierd werd.

Horizon 2020 is het financiële instrument dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de Innovation Union, een van de zeven kerninitiatieven van Europe 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve economie. Deze drie elkaar versterkende prioriteiten moeten de EU en de lidstaten helpen om een meer werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie aan te bieden. Concreet heeft de Unie vijf ambitieuze doelstellingen vooropgesteld op gebied van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratie en klimaat/energie. Elke lidstaat heeft zijn eigen nationale doelstellingen in elk van deze gebieden goedgekeurd. Concrete acties op EU en nationaal niveau ondersteunen de strategie.

Het Innovation Union plan bevat meer dan dertig actiepunten met deze drie doelstellingen:

  • Europa een wetenschappelijke performer op wereldgebied maken;
  • alle belemmeringen voor innovatie - zoals dure octrooien, marktversnippering, trage standaardsetting en tekorten aan kundigheid - die op dit moment voorkomen dat ideeŽn sneller op de markt geraken verwijderen; en
  • de manier waarop publieke en private sector samenwerken drastisch veranderen met name door innovatie partnerschappen tussen de Europese instellingen, de nationale en regionale overheden en het bedrijfsleven.